Svensk juridik
   
 
Författare:Persson Mats , Giertz Magdalena , Hellstadius Åsa , Nilsson Mattias , Reichel Jane , Sjödin Erik , Ågren Jack , Åhman Karin
Titel:Svensk juridik
Upplaga:3 uppl.
Utgivningsår:2023
Omfång:728 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139025993
Typ av verk:Samlingsverk
Ämnesord:Förmögenhetsrätt , Straffrätt , Offentlig rätt

Pris: 630 SEK exkl. moms

 

Svensk juridik är en grundläggande lärobok i juridik där författarna på ett modernt, pedagogiskt och överskådligt sätt beskriver stora delar av det svenska rättssystemet.

Boken går förhållandevis djupt för att vara en grundläggande lärobok, samtidigt som författarna lagt ner mycket arbete på att anpassa texten till modernt språkbruk. En mängd exempel och förklarande skisser gör det komplicerade mer lättillgängligt.

Författarnas ambition är inte endast att läsaren ska få förståelse för juridiken utan även vinna insikt om hur juridiken används och fungerar i praktiken.

Boken behandlar följande rättsområden:

• Vad är juridik?

• Konstitutionell rätt

• Förvaltningsrätt

• Personrätt

• Allmän förmögenhetsrätt

• Avtalsrätt

• Köprätt

• Fastighetsrätt

• Ersättningsrätt

• Arbetsrätt

• Associationsrätt

• Immaterialrätt

• Marknadsrätt

• Fordringsrätt

• Sakrätt

• Exekutionsrätt

• Familjerätt

• Straffrätt

• Processrätt

Svensk juridik kan med fördel användas på juridiska grund- och introduktionskurser, samt övriga liknande utbildningar.
 
  © 2017 Jure AB