Socialrätt 2023
� Lagbok för socionomer och andra professionsutbildningar
   
 
Titel:Socialrätt 2023 � Lagbok för socionomer och andra professionsutbildningar
Utgivningsår:2023
Omfång:767 sid.
Förlag:Studentlitteratur
ISBN:9789144164397
Typ av verk:Författningssamling
Ämnesord:Offentlig rätt , Familjerätt , Straffrätt

Pris: 427 SEK exkl. moms

 

Socialrätt 2023 - lagbok för socionomer och andra professionsutbildningar innehåller författningar som har särskild betydelse för studenter och för praktiskt verksam personal inom socialt arbete. Urvalet har gjorts för att författningssamlingen ska passa på landets socionomprogram, men boken är även användbar i fristående kurser i socialrätt. Boken inkluderar förutom socialrätt även författningar från civilrätt, arbets- och diskrimineringsrätt, familjerätt, straffrätt, medborgar- och utlänningslagstiftning, hälso- och sjukvårdslagstiftning, förvaltningsrätt, kommunalrätt och processrätt. Utöver många nya rättsfall har vi i år lagt till smittskyddslagen (2004:168).

Författningssamlingen innehåller författningstext och en rad juridiska hjälpmedel som:

* tre innehållsförteckningar, sorterade i ämnes-, bokstavs- och kronologisk ordning, för att underlätta snabb sökning

* hänvisningar till centrala förarbeten i inledningen av författningen

* hänvisningar till centrala rättsfall vid aktuell paragraf

* rättsfallsregister från HD, HFD och AD, med kortare beskrivningar av rättsfallens innehåll

* sakregister.

I Socialrätt ingår en digital version av boken som du når genom att aktivera koden på omslagets insida.
 
  © 2017 Jure AB