Grundläggande immaterialrätt
   
 
Författare:Maunsbach Ulf , Wennersten Ulrica
Titel:Grundläggande immaterialrätt
Upplaga:5 uppl.
Utgivningsår:2022
Omfång:280 sid.
Förlag:Gleerups
ISBN:9789151105574
Ämnesord:Immaterialrätt

Pris: 448 SEK exkl. moms

 

Informationssamhället ställer upp nya spelregler för såväl ekonomisk som social utveckling. Det handlar om företeelser som digitalisering, nätverksbaserade kommunikationsformer och virtuella mötesplatser som ger upphov till nya marknadsstrukturer. Dessa är bidragande orsaker till att branscher som media, telekom och IT i dag är viktiga tillväxtsektorer.

Musik, film, varumärken, design och datorprogram representerar betydande och ökande tillgångar i dagens företag. Kunskap om de rättsregler som behandlar dessa tillgångar är därför viktigare än någonsin tidigare.

Grundläggande immaterialrätt ger en introduktion till immaterialrätten. I boken behandlas de fyra centrala immaterialrättsliga områdena, upphovsrätt, varumärkesrätt, mönsterrätt och patenträtt, samt immaterialrättens sanktionssystem.

I denna femte upplaga av boken har författarna strävat efter att så långt möjligt ta hänsyn till den rättsutveckling som skett, samtidigt som de inte har velat överge ambitionen att boken ska vara en grundläggande framställning med ett fokus som synliggör immaterialrättens nära koppling till EU-rätten och IT-rätten.

Fokus i denna upplaga är en uppdatering av kapitel 4 om varumärkesrätt. Rättsutvecklingen fram till och med januari 2022 har beaktats.

Ulf Maunsbach, docent, jur.dr, är universitetslektor vid Juridiska fakulteten, Lunds universitet. Ulrika Wennersten, jur.dr, är universitetslektor vid Institutionen för handelsrätt, Ekonomihögskolan, Lunds universitet.
 
  © 2017 Jure AB