Övningsbok till Straffansvar
   
 
Författare:Ågren Jack
Titel:Övningsbok till Straffansvar
Utgivningsår:2023
Omfång:80 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139208518
Ämnesord:Straffrätt

Pris: 199 SEK exkl. moms

 

Övningsbok till Straffansvar är en övningsbok i ämnet straffrätt. Boken utgör ett komplement till läroboken Straffansvar och har till syfte att underlätta inlärning. Övningsboken innehåller ett antal frågor varav några har ett direkt samband till de olika kapitlen i läroboken, medan andra frågor är mer ”fristående” på så sätt att de helt eller delvis belyser andra teman än de som diskuteras i läroboken.
 
  © 2017 Jure AB