Övningsbok till Straffansvar (NY TITEL)
   
 
Författare:Ågren Jack
Titel:Övningsbok till Straffansvar (NY TITEL)
Utgivningsår:2023
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139208518
Ämnesord:Straffrätt

Preliminärt pris: 280 SEK exkl. moms

 

Denna övningsbok är primärt avsedd att användas tillsammans med läroboken "Straffansvar", för att ge möjlighet till läsaren att fördjupa och testa sina kunskaper inom straffrätt.
 
  © 2017 Jure AB