Studier rörande påföljdspraxis m.m. (E-BOK)
� Elektronisk version December 2022
   
 
Författare:Månsson Catharina , Hansson Björn , Kezovska Gina , Borgeke Martin
Titel:Studier rörande påföljdspraxis m.m. (E-BOK) � Elektronisk version December 2022
Anmärkning:Denna uppdaterade utgåva av Påföljdspraxis säljs endast som en abonnerad tjänst via internet. Priset avser ett abonnemang för en person i ett år. Kontakta oss gärna på e-post: order@jure.se eller 08-662 00 80 för mer information om fleranvändarlicenser. Denna bok är en reviderad och uppdaterad version av den 7:e tryckta upplagan från 2022.
Utgivningsår:2023
Omfång:1962 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9789172239043
Produkttyp:E-bok
Typ av verk:Kommentar
Ämnesord:Straffrätt , Processrätt , Kriminologi

Pris: 1585 SEK exkl. moms

 

INLOGGNING FÖR ABONNENTER (Använd "Öppna i ny flik")

Kontakta oss för offert på fleranvändarlicenser.

Senaste versionen är uppdaterad till november 2022.

Boken är indelad i åtta delar varav den första delen innehåller både en översiktlig och en detaljerad innehållsförteckning. Den detaljerade innehållsförteckningen är även länkad till respektive avsnitt.

Boken kan användas off-line genom nedladdning av respektive del i pdf. Utskrift kan göras av valfria sidor eller del för del i sin helhet.


Studier rörande påföljdspraxis med mera är den enda kommenterande praxissammanställningen i sitt slag och ett välkänt hjälpmedel för domare, åklagare och advokater vid bedömningen av påföljdsfrågor.

I boken redogörs för domstolarnas påföljdsbestämningspraxis. De riktlinjer som tillämpas av åklagare vid utfärdande av strafföreläggande finns också med liksom kommentarer ur motiv till främst nyare lagstiftning.

I denna upplaga har de senaste lagändringarna och rättsfallen tagits med. Rättsfall från HD t.o.m. den 1 november 2022 har kunnat beaktas samt RH-referat t.o.m. referat 2022:9. Boken är uppdaterad med de senaste statistikuppgifterna, avseende 2021.

Tillkomna rättsfall är bl.a.
NJA 2022 s. 227 "Rambeslut och nyupptäckt brott"
NJA 2022 s. 438 ”Den verkställda skyddstillsynen”
NJA 2022 s. 562 ”Ett eller flera bokföringsbrott II”
NJA 2022 s. 656 ”De båda k-pistarna”
NJA 2022 s. 667 ”Det obehagliga mejlet”
NJA 2022 s. 675 ”Förväxlingen”
HD:s dom den 9 september 2022: i mål B7106:21
”Dagsbot och skuldsanering”

RH 2022:8 "Ansvar för uppsåtligt vapenbrott"
RH 2022:9 "Dagsbotsbeloppets storlek"


I denna upplaga ansvarar hovrättsrådet Catharina Månsson för del I om allmänna frågor samt för kapitlen om brotten mot allmänheten, brotten mot staten, miljöbrotten, dopningsbrotten, narkotikabrotten, punktskattebrotten, smuggling och företagsbot. Avdelningschefen Gina Kezovska vid Ekobrottsmyndigheten ansvarar för brotten mot borgenärer samt för kapitlen om skattebrotten och om näringsförbud. Övriga kapitel, bl.a. brotten mot person och förmögenhetsbrotten (med undantag för brotten mot borgenärer), ansvarar lagman Björn Hansson för.

Den elektroniska versionen av Påföljdspraxis säljs endast som en abonnerad tjänst via internet och uppdateras årligen. Priset avser ett abonnemang för en person i ett år. Kontakta oss gärna på e-post: order@jure.se eller 08-662 00 80 för mer information om fleranvändarlicenser.

Innehåll
1. Regler om de olika påföljderna och deras tillämpning (delar av 25-28 kap. BrB)
2. Regler av betydelse för påföljdsbestämningen, m.m. (delar av 29-34 kap. BrB samt EKMR)
3. Brotten mot person (3-7 kap. BrB)
4. Förmögenhetsbrotten (8-12 kap. BrB)
5. Brotten mot allmänheten (13-15 kap. BrB)
6. Brotten mot staten (16-17, delvis 19 och 20 kap. BrB)
7. Alkohollagen
8. Bidragsbrotten
9. Dopningsbrotten
10. Knivar och andra vapen
11. Kontaktförbud
12. Miljöbrotten
13. Narkotikabrotten
14. Penningtvättsbrotten
15. Punktskattebrotten
16. Skattebrotten
17. Smuggling m.m.
18. Trafik - Rattfylleribrotten
19. Trafik - Övriga trafikbrott m.m.
20. Utlänningslagen - människosmuggling m.m.
21. Övrig specialstraffrätt
22. Företagsbot
23. Näringsförbud
24. Utvisning på grund av brott
Rättsfallsregister
Bilaga 1. RåR 2007:2
Bilaga 2. RåR 2017:1
Bilaga 3. EBM riktlinjer för företagsbot, Reviderad i april 2019
Bilaga 4. Drogpraxisgruppens tabell 2020-03-16
Bilaga 5. Riktlinjer REMA 2021-03-01
Bilaga 6. RäV 2021:211
 
  © 2017 Jure AB