KKO:n ratkaisut kommentein 2022:I
   
 
Titel:KKO:n ratkaisut kommentein 2022:I
Anmärkning:Finska högsta domstolens beslut med kommentarer. Finsk text.
Utgivningsår:2022
Omfång:412 sid.
Förlag:Talentum Media Oy
ISBN:9789521445583
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Samlingsverk
Ämnesord:Allmänna verk och samlingsverk , Processrätt

Pris: 1829 SEK exkl. moms

 

Vuosittain kahtena niteenä ilmestyvä teos on vakiinnuttanut asemansa luotettavana oikeustapauskommentaarina. Osa I sisältää vuoden ensimmäisellä puoliskolla annetut ratkaisut asiantuntijoiden perusteellisesti analysoimina.

Mistä tapauksessa oli kysymys? Mihin ratkaisu perustui, ja mitä siitä ennakkotapauksena mahdollisesti seuraa? Kirjasta löydät tapausselosteiden ja asiantuntijoiden kommenttien lisäksi viitteet kuhunkin tapaukseen liittyvästä kirjallisuudesta, esitöistä ja aiemmasta ratkaisukäytännöstä sekä kattavan asiahakemiston ja tiedot tapausten sijoittamisesta Suomen Laki -kirjoihin.

Kustakin oikeudenalasta vastaa oma osastovastaavansa. Kaikki osastovastaavat ovat omien oikeudenalojensa tunnustettuja huippunimiä. Teoksen kirjoittajakuntaan kuuluu myös muita asiantuntijoita, jotka osastovastaavat ovat kutsuneet kommentoimaan yksittäisiä tapauksia.


Verket, som utkommer årligen i två volymer, är etablerat som en tillförlitlig rättsfallskommentar. Del I innehåller de domar som föll under första halvåret, noggrant analyserade av experter.

Vad var rättsfrågan i ärendet? Vad baserades beslutet på, och vad kunde eventuellt följa av det som prejudikat? I boken hittar du, förutom fallrapporter och expertkommentarer, referenser till litteraturen relaterad till varje ärende, presentationer och tidigare förlikningspraxis samt ett omfattande ämnesregister och information om målens relevans i finsk doktrin.

Varje rättsområde behandlas av en expert inom sitt rättsområde. Dessutom har andra experter bjudits in för att yttra sig i enskilda fall.
 
  © 2017 Jure AB