Prop. 2022/23:78 Förbättrade åtgärder när barn misstänks för brott
   
 
Titel:Prop. 2022/23:78 Förbättrade åtgärder när barn misstänks för brott
Utgivningsår:2023
Omfång:111 sid.
Förlag:Regeringskansliet
ISBN:202223078
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2022/23:78
Ämnesord:Straffrätt , Processrätt

Pris: 108 SEK exkl. moms

 

Tidiga och ändamålsenliga insatser från samhällets sida kan hindra en negativ spiral med fortsatt brottslighet och bidra till att barn som misstänks för brott får den hjälp och det stöd som de behöver.

Regeringen lämnar nu ett antal förslag som syftar till att förbättra regelverket för utredningar mot barn som misstänks för brott och säkerställa att en hög grad av rättssäkerhet och effektivitet upprätthålls i dessa utredningar. Det handlar bland annat om att

- fler utredningar ska få genomföras när barn under 15 år misstänks för brott,
- ett målsägandebiträde eller en särskild företrädare för barn ska kunna förordnas för målsäganden när den som misstänks ha begått brottet är under 15 år,
- en bevistalan ska få väckas i fler fall,
det ska bli möjligt att bevilja resning av eller undanröja en dom om bevistalan som har fått laga kraft,
- fler drogtester ska få genomföras mot barn under 15 år, och
- det ska bli möjligt för åklagare att genom strafföreläggande besluta om ungdomstjänst.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2023.
 
  © 2017 Jure AB