Vänbok till Svenska Sjörättsföreningen
   
 
Titel:Vänbok till Svenska Sjörättsföreningen
Utgivningsår:2023
Omfång:331 sid.
Förlag:Svenska Sjörättsföreningen
ISBN:9789172239159
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Samlingsverk
Serie:Svenska Sjörättsföreningen Skrifter nr. 84
Ämnesord:Festskrifter , Sjö- och transporträtt , Förmögenhetsrätt

Pris: 490 SEK exkl. moms

 

Svensk Sjörättsföreningen bildades år 1987 genom en sammanslagning av Svensk Förening för Internationell Sjörätt och Sjörättsföreningen i Göteborg. Svenska Sjörättsföreningens skriftserie är ett arv från Sjörättsföreningen i Göteborg. I samband med 75-årsdagen för bildandet av denna förening ges ett jubileumsnummer ut i skriftserien med titeln Vänbok till Svenska Sjörättsföreningen.

Boken består av 21 artiklar, en kort historisk beskrivning av bildandet för Sjörättsföreningen i Göteborg och en förteckning över skriftserien.

Redaktionskommittén har bestått av Paula Bäckdén, Anders Leissner och Mattias Widlund.

Innehåll:
- Estonia – En seglats i det franska rättssystemet
av advokaten Jörgen Almelöv

- När och fjärran – Regelutveckling inom autonom sjöfart, särskilt om fjärroperatörens roll och ansvar
av jur.dr Jeanette Andersson &juristen Lina von Schedvin

- New and expected future air emissions regulations for shipping
av advokaten Gudmund Bernitz

- Straffrättslig jurisdiktion på havet
av advokaten, Ph.D. Paula Bäckdén

- Shipsale 22 – a new S&P form
av professor emeritus Lars Gorton

- Statlig krigsförsäkring – då och nu
av jur.kand. Sten Göthberg

- Befraktningsrätten – då och nu jämte en dom om liggetid
av professor emeritus Hannu Honka

- Kaffesäckarna i Rio– Några reflektioner kring sjörättens utveckling under 65 år
av jur.kand., sjökapten Rolf Ihre

- Kan “soft law” bidra till utvecklingen av den internationella sjörätten?
av f.d. hovrättslagmannen, jur.dr h.c. Måns Jacobsson

- Om likheter och olikheter vid direktkrav i nordisk sjöförsäkring
av jur.dr, justitierådet i Högsta domstolen Svante O. Johansson

- Containerdemurrage – En analys av svensk rätt och förhållandet till engelsk rättsutveckling
av advokaten Andréa Jällbrink och juristen Linnéa Abdallah

- Sjövägsreglerna och deras tillkomst i Sverige
av jur.mag. Alexander Larsson

- Utgör skada från en fartygsblockad en sakskada?
av advokaten Herman Ljungberg

- MASS-hysteri? – Om den internationella regleringen av autonoma fartyg
av professor Henrik Ringbom

- Baggrundsretten som benchmarking værktøj i kontekst af passagerrettigheder
av advokaten Lars Rosenberg Overby

- En djupdykning i sjölagens preskriptionsregler
av advokaten Jonas Rosengren

- Regleringen av sjöfarten – Om framväxten av olika modeller för reglering av sjöfarten
av professor Johan Schelin

- Pedagogiken i transporträtten – En alternativ modell för presentation av transporträttsliga kärnbestämmelser
av jur.kand. Göran Stöth

- Skadeståndsansvar vid båtkollisioner – Något om tillämplig lagstiftning
av professor emeritus Hugo Tiberg

- Skadeståndsansvaret vid lotsning – särskilt med beaktande av bestämmelserna om fjärrlotsning
av professor emeritus Peter Wetterstein

- Hindras fjärroperation av fartyg genom befälhavarens förpliktelser vid sjönöd och annan fara?
av advokaten Mattias Widlund

 
  © 2017 Jure AB