Europeisk internationell civilprocessrätt
� Bryssel I-förordningen och Luganokonventionen
   
 
Författare:Pålsson Lennart , Hellner Michael
Titel:Europeisk internationell civilprocessrätt � Bryssel I-förordningen och Luganokonventionen
Utgivningsår:2023
Omfång:561 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139018605
Serie:Institutet för rättsvetenskaplig forskning nr. 187
Ämnesord:Internationell privat- och processrätt

Pris: 1077 SEK exkl. moms

 

Genom Bryssel I-förordningen och Luganokonventionen gäller gemensamma regler om domstols behörighet samt om erkännande och verkställighet av domar inom EU samt inom EU/EFTA-området. Genom dessa två regelverk har EU och EFTA-staterna på förmögenhetsrättens område blivit till ett enda jurisdiktionsområde med fri rörlighet för domar.

I denna bok ges en systematisk framställning av förordningen och konventionen. Tyngdpunkten ligger på Bryssel I-förordningen, som är det viktigaste av de två rättsliga instrumenten. I synnerhet har EU-domstolens omfattande rättspraxis avseende tolkningen av de två instrumenten beaktats.

Boken är en akademisk monografi men är även av intresse för företagare, advokater och andra juridiska rådgivare samt för domstolar och andra myndigheter.
 
  © 2017 Jure AB