Handbok för ideella föreningar
   
 
Författare:Andersson Magnus , Karlsson Yngve
Titel:Handbok för ideella föreningar
Anmärkning:
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2023
Omfång:166 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139028482
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 559 SEK exkl. moms

 

Handbok för ideella föreningar är en övergripande och praktisk genomgång av ideella föreningars juridiska förutsättningar. Den är i första hand tänkt som en uppslagsbok och vägledning för dem som arbetar i eller med ideella föreningar och har därför en detaljerad innehållsförteckning och ett omfattande sakregister. Handboken ger bland annat svar på vanligt förekommande frågor:

• Hur bildas ideella föreningar och behöver de registreras?
• Vad bör stadgarna innehålla?
• Vilka uppgifter har styrelsen och vilket ansvar har ledamöterna?
• Hur fungerar det med skadestånd och betalningsansvar?
• Behövs revisorer och vilka uppgifter och ansvar har de?
• Hur planerar man ekonomin och hur ska den redovisas?
• Vad gäller i fråga om skatter och avgifter?
• Hur avvecklas och upphör en förening?
• Hur bör det gå till på föreningens möten?

Boken innehåller användbara dokumentmallar liksom hänvisningar till olika lagar och rättsfall som är av betydelse för ideella föreningar.

Denna andra upplaga har uppdaterats med hänsyn till det aktuella rättsläget.
 
  © 2017 Jure AB