Sanktioner mot finansiella företag (NY TITEL)
   
 
Författare:Edgren Kenneth
Titel:Sanktioner mot finansiella företag (NY TITEL)
Anmärkning: Titeln är förhandsregistrerad. Pris och utgivningsdatum kan komma att ändras. Planerad utgivning under maj 2023.
Utgivningsår:2023
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139027553
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt , Krediträtt

Preliminärt pris: 489 SEK exkl. moms

 

De finansiella företagen, och den verksamhet som de bedriver, är föremål för omfattande reglering. Om ett företag åsidosätter sina skyldigheter enligt regleringen kan Finansinspektionen besluta om en sanktion mot företaget. Inspektionen kan då ge företaget en anmärkning eller en varning eller återkalla företagets tillstånd att driva finansiell verksamhet. En anmärkning eller en varning kan förenas med en sanktionsavgift. Sanktionsavgifterna kan numera bli mycket höga och avgifter på miljardbelopp har förekommit.

I boken behandlas det sanktionssystem som infördes för kreditinstitut genom lagen om bank- och finansieringsrörelse och som därefter har tagits in i de flesta andra rörelselagar som reglerar de finansiella företagen. Boken beskriver och analyserar regleringen om sanktioner på grund av överträdelser och belyser hur denna reglering har tillämpats av Finansinspektionen och av domstolarna.
 
  © 2017 Jure AB