Sanktioner mot finansiella företag
   
 
Författare:Edgren Kenneth
Titel:Sanktioner mot finansiella företag
Anmärkning:
Utgivningsår:2023
Omfång:164 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139027553
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt , Krediträtt

Pris: 481 SEK exkl. moms

 

De finansiella företagen, och den verksamhet som de bedriver, är föremål för omfattande reglering. Om ett företag åsidosätter sina skyldigheter enligt regleringen kan Finansinspektionen besluta om en sanktion mot företaget. Inspektionen kan då ge företaget en anmärkning eller en varning eller återkalla företagets tillstånd att driva finansiell verksamhet. En anmärkning eller en varning kan förenas med en sanktionsavgift. Sanktionsavgifterna kan numera bli mycket höga och avgifter på miljardbelopp har förekommit.

I boken behandlas det sanktionssystem som infördes för kreditinstitut genom lagen om bank- och finansieringsrörelse och som därefter har tagits in i de flesta andra rörelselagar som reglerar de finansiella företagen. Boken beskriver och analyserar regleringen om sanktioner på grund av överträdelser och belyser hur denna reglering har tillämpats av Finansinspektionen och av domstolarna.
 
  © 2017 Jure AB