Arbetsmiljörätt
� En läro- och handbok
   
 
Författare:Andersson Peter
Titel:Arbetsmiljörätt � En läro- och handbok
Utgivningsår:2023
Omfång:112 sid.
Förlag:Åhnberg
ISBN:9789188121523
Ämnesord:Arbetsrätt

Pris: 105 SEK exkl. moms

 

Arbetsmiljörättens syfte är att förebygga olyckor och ohälsa i arbetet. Arbetsgivaren ska vidta alla åtgärder som behövs, oavsett om det handlar om att hantera stress, fallolyckor, mobbning, tunga lyft, farliga kemikalier eller andra risker. Det systematiska arbetsmiljöarbetet med riskbedömningar och åtgärder övervakas av skyddsombud, som kan begära ingripande av Arbetsmiljöverket. Om en arbetstagare ändå kommer till skada kan arbetsgivaren dömas för arbetsmiljöbrott.

Arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön är alltså omfattande, men det är inte obegränsat. För att kunna förstå och använda en arbetsmiljöregel i praktiken krävs kunskap om arbetsmiljörättens delar och helhet. I ”Arbetsmiljörätt” beskrivs rättsområdets innehåll för att läsaren ska kunna identifiera och hantera problemställningar om arbetsmiljö samt reflektera över arbetsmiljörättens funktioner. Nya sätt att organisera arbete genom till exempel digitala plattformar och distansarbete från hemmet berörs och arbetsmiljöreglerna behandlas i ljuset av ny arbetshälsoforskning. Fokus är på juridiken och på arbetsgivarens ansvar och dess gränser.

”Arbetsmiljörätt” riktar sig till alla som arbetar med arbetsmiljöfrågor, till exempel skyddsombud och andra verksamma inom fackliga organisationer, chefer och HR, samt arbetsrättsjurister. Boken är också avsedd att användas inom högre utbildning.

Peter Andersson är universitetslektor i civilrätt och verksam som forskare och lärare vid Juridiska institutionen, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Hans specialområde är arbetsmiljörätt.
 
  © 2017 Jure AB