Skattelagstiftning 23:2
� Lagar och andra författningar som de lyder den 1 juli 2023
   
 
Författare:Rabe Gunnar
Titel:Skattelagstiftning 23:2 � Lagar och andra författningar som de lyder den 1 juli 2023
Upplaga:67 uppl.
Utgivningsår:2023
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139028086
Typ av verk:Författningssamling
Ämnesord:Skatterätt , Ekonomi , EU-rätt

Preliminärt pris: 553 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB