Købsretten (Ny Upplaga)
   
 
Författare:Clausen Nis Jul , Edlund Hans Henrik , Ørgaard Anders
Titel:Købsretten (Ny Upplaga)
Upplaga:9 uppl.
Utgivningsår:2022
Omfång:378 sid.
Förlag:Karnov Group DK
ISBN:9788761943149
Ämnesord:Förmögenhetsrätt , Utländsk rätt , Övrigt

Pris: 1190 SEK exkl. moms

 

I bogen beskrives de køberetlige grundbegreber og beskrivelser grundigt, ligesom de forskellige misligholdelsestyper og beføjelser ved misligholdelse gennemgås. Overalt er teksten opdateret med de nye regler, som implementerer varedirektivet og direktivet om digitalt indhold i købeloven, og som er trådt i kraft pr. 1. januar 2022.

Bogens hovedfokus er på løsørekøb, herunder internationale køb, som er behandlet i et særskilt kapitel. Endvidere er de særlige regler, som gælder i forbrugerkøb, behandlet i et kapitel for sig. Det samme er tilfældet for så vidt angår reglerne om køb og salg af fast ejendom, som kun i begrænset omfang er fastsat ved lovgivning

Forfatterne gennemgår bl.a.:

Kontraktforpligtelser og misligholdelse heraf
Købelovens anvendelsesområde
Køb af løsøre – parternes ydelser
Betalingsforsinkelse
Leveringsforsinkelse
Mangelsbegrebet

Bogen er overalt forsynet med henvisninger til relevant litteratur og retsafgørelser, og der er inddraget illustrative afgørelser afsagt af Forbrugerklagenævnet.


Målgruppe
Advokater

Studerende ved de videregående uddannelseOm forfatterne
Professor emeritus Nis Jul Clausen, Syddansk Universitet.

Professor Hans Henrik Edlund, Aarhus Universitet

Professor Anders Ørgaard, Aalborg Universitet.------------------------------------------------------------------------------------

Indholdsfortegnelse
Kapitel 1
Om kontraktforpligtelser og deres misligholdelse
1.1. Indledning – købsaftalen
1.2. Rigtig opfyldelse


Kapitel 2
Tilgrænsende kontraktområder
2.1. Indledning
2.2. Købelovens anvendelsesområde
2.3. Leje
2.4. Lån
2.5. Forvaring
2.6. Pengelån mv.
2.7. Gaver og lignende
2.8. Tjenesteydelser

Kapitel 3
Køb af løsøre – parternes ydelser
3.1. Grundbegreber
3.2. Købeloven
3.3. Parternes ydelser

Kapitel 4
Misligholdelsesbeføjelser
4.1. Misligholdelse og misligholdelsesbeføjelser
4.2. Reklamationspligt – passivitet

Kapitel 5
Betalingsforsinkelse
5.1. Misligholdelse af købsaftalen
5.2. Købers misligholdelse
5.3. Hævebeføjelsen
5.4. Naturalopfyldelse
5.5. Købers erstatningspligt
5.6. Sælgers reklamationspligt
5.7. Sælgers beføjelser ved købers insolvens

Kapitel 6
Leveringsforsinkelse
6.1. Sælgers misligholdelse
6.2. Forsinkelse med salgsgenstandens levering
6.3. Naturalopfyldelse
6.4. Hævebeføjelsen
6.5. Sælgers erstatningspligt
6.6. Købers reklamationspligt

Kapitel 7
Mangler
7.1. Mangelsbegrebet – indledning
7.2. Beskrivelse af varen
7.3. Sælgerens oplysninger
7.4. Manglende oplysninger fra sælgeren
7.5. Generel vurdering af salgsgenstanden
7.6. Kvantitetsmangler
7.7. Fravigelse ved aftale
7.8. Køb på auktion
7.9. Tidspunktet for mangelsbedømmelsen
7.10. Købers beføjelser
7.11. Udelukkelse og bortfald af mangelsbeføjelserne
7.12. Købers reklamationspligt
7.13. Fortabelse af mangelsbeføjelserne efter §§ 54 og 83
7.14. Vanhjemmel

Kapitel 8
Fordringshavermora
8.1. Fordringshavermora

Kapitel 9
Forbrugerkøb
9.1. Introduktion
9.2. Begreber og definitioner
9.3. Parternes ydelser
9.4. Forsinkelse
9.5. Mangler i forbrugerkøb

Kapitel 10
Internationale køb
10.1. Introduktion
10.2. Anvendelsesområdet for den internationale købelov CISG
10.3. Fravigelse af CISG
10.4. Fortolkning af konventionen
10.5. Aftaleretlige spørgsmål og retlige forhold, der ikke reguleres af CISG
10.6. Parternes ydelser
10.7. Misligholdelse og misligholdelsesbeføjelser

Kapitel 11
Køb af fast ejendom
11.1. Købsaftalens genstand
11.2. Indgåelse af aftaler om overdragelse af fast ejendom
11.3. Risikoovergang i ejendomshandler
11.4. Refusionsopgørelse
11.5. Deponering og frigivelse af købesummen
11.6. Parternes hovedydelser og misligholdelse

Litteratur
Doms- og afgørelsesregister
Stikordsregister
 
  © 2017 Jure AB