Svensk aktiebolagsrätt (Ny Upplaga)
   
 
Författare:Sandström Torsten
Titel:Svensk aktiebolagsrätt (Ny Upplaga)
Anmärkning: Titeln är förhandsregistrerad. Pris och utgivningsdatum kan komma att ändras. Planerad utgivning under juli 2023.
Upplaga:8 uppl.
Utgivningsår:2023
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139027300
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt

Preliminärt pris: 671 SEK exkl. moms

 

I fokus för denna lärobok står regler om aktiebolagets bildande och upphörande, hur beslut fattas och verkställs i aktiebolag samt skyddet för bolagets bundna kapital. Framställningen är bred och detta syns på olika vis. Ett är att viktiga bolagsrättsliga specialområden presenteras (aktieägaravtal, aktiemarknadens juridik, regler om revision, skadeståndsansvar för bolagsledningen etc.).
 
  © 2017 Jure AB