Preskription i arbetsrätten ( Ny Upplaga )
� En vägledning för praktiker
   
 
Författare:Ericson Bo
Titel:Preskription i arbetsrätten ( Ny Upplaga ) � En vägledning för praktiker
Anmärkning: Titeln är förhandsregistrerad. Pris och utgivningsdatum kan komma att ändras. Planerad utgivning under juli 2023.
Upplaga:5 uppl.
Utgivningsår:2023
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139028642
Ämnesord:Arbetsrätt

Preliminärt pris: 626 SEK exkl. moms

 

I boken redogörs för i stort sett alla regler om preskription som kan bli aktuella inom arbetsrätten enligt lag och kollektivavtal. Även andra tidsfrister än de som avser preskription gås igenom. Eftersom preskription hör ihop med förhandlingsrätten, behandlas även viktiga delar av förhandlingssystemet enligt lag och kollektivavtal. Ett stort antal rättsfall från Arbetsdomstolen om preskription redovisas och kommenteras. Boken är ämnad för alla kategorier praktiker som sysslar med arbetsrätt.
 
  © 2017 Jure AB