Preskription i arbetsrätten
� En vägledning för praktiker
   
 
Författare:Ericson Bo
Titel:Preskription i arbetsrätten � En vägledning för praktiker
Anmärkning: Titeln är förhandsregistrerad. Pris och utgivningsdatum kan komma att ändras. Planerad utgivning under juli 2023.
Upplaga:5 uppl.
Utgivningsår:2023
Omfång:353 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139028642
Ämnesord:Arbetsrätt

Pris: 646 SEK exkl. moms

 

För den som sysslar med arbetsrätt är det nödvändigt att vara väl insatt i de arbetsrättsliga preskriptionsreglerna. Bokens syfte är att ge nödvändiga kunskaper om dessa regler så att misstag kan undvikas.

Vi ger nu ut en ny upplaga, den femte. I stort sett alla regler om preskription som kan bli aktuella inom arbetsrätten finns samlade och kommenterade i denna bok. Vi redogör även för det arbetsrättsliga förhandlingssystemet eftersom förhandlingsrätten också innehåller viktiga regler om preskription.

Boken har uppdaterats med hänsyn till de ändringar som skett i lagen om anställningsskydd under 2022. Även förändringar under 2022 i utstationeringslagen och i uthyrningslagen av betydelse för preskription har beaktats. Nytt som tas upp och kommenteras är, förutom ett antal rättsfall från Arbetsdomstolen, regler om preskription i den nya visselblåsarlagen från 2021.

Preskription i arbetsrätten riktar sig till alla kategorier praktiker som sysslar med arbetsrätt.
 
  © 2017 Jure AB