Skatt och skattebrott (Ny Upplaga)
   
 
Författare:Holmquist Rolf , Liljemark Ragnar Ola
Titel:Skatt och skattebrott (Ny Upplaga)
Anmärkning: Titeln är förhandsregistrerad. Pris och utgivningsdatum kan komma att ändras. Planerad utgivning under juni 2023.
Upplaga:4 uppl.
Utgivningsår:2023
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139028024
Ämnesord:Straffrätt , Skatterätt

Preliminärt pris: 451 SEK exkl. moms

 

Det svenska skattesystemet baseras på att information lämnas till Skatteverket. Vilken information som ska lämnas har betydelse både utifrån ett materiellt perspektiv när skatter och avgifter ska fastställas och i ett straffrättsligt perspektiv. Även avsaknad av upplysningar kan medföra ansvar.

I boken behandlas därför de olika regelsystemen med kraven på skattskyldiga att redovisa korrekt och i tid och vilka konsekvenserna kan bli för den som inte följer bestämmelserna. Det gäller följaktligen anknytningen mellan bl.a. inkomstskattelagen och skatteförfarandelagen å ena sidan och skattebrottslagen å andra sidan. Men boken är också redigerad som en författningskommentar av konventionellt slag.

För att ge författningsbestämmelserna en relevant inramning behandlas i boken också skatternas och avgifternas storlek, funktion och betydelse för samhällsekonomin liksom det s.k. skattefelet, dvs. skillnaden mellan den teoretiskt riktiga skatten och vad som faktiskt betalas in till stat och kommun.

Boken vänder sig till åklagare, poliser, skattebrottsutredare, domare, advokater, revisorer, redovisningskonsulter, ekonomijournalister och andra med behov av närmare kunskaper om reglerna om skattebrott, skattetillägg m.m.
 
  © 2017 Jure AB