Rodhes aktiebolagsrätt
   
 
Författare:Rodhe Knut , Skog Rolf
Titel:Rodhes aktiebolagsrätt
Upplaga:27 uppl.
Utgivningsår:2023
Omfång:299 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139027294
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 556 SEK exkl. moms

 

Aktiebolagslagen ska tillämpas av drygt 700 000 aktiebolag. Lagen ändras fortlöpande. Bland senare, större reformer märks bl.a. mer utvecklade regler om gränsöverskridande fusioner, nya regler om gränsöverskridande delningar och regler om gränsöverskridande ombildning av ett svenskt aktiebolag till ett aktiebolag i ett annat land inom EU. En annan nyhet är mer utvecklade regler om särskild granskning.

I denna tjugosjunde upplaga av Knut Rodhes klassiska lärobok presenteras aktiebolagslagen och de ändringar som har skett i lagen fram till den 1 maj 2023. Boken är utformad så att Rodhes uppskattade systematik och analys av de grundläggande aktiebolagsrättsliga problemen bevarats samtidigt som språket moderniserats.

Boken är bearbetad av adj. professorn Rolf Skog.
 
  © 2017 Jure AB