Fåmansföretag & skatteplanering
   
 
Författare:Andersson Lennart , Molin Anna , Sandström Kjell , Svensson Ulf Bokelund
Titel:Fåmansföretag & skatteplanering
Upplaga:3 uppl.
Utgivningsår:2023
Omfång:495 sid.
Förlag:Björn Lundén Information
ISBN:9789176952849
Ämnesord:Skatterätt , Associationsrätt och värdepappersrätt , Ekonomi

Pris: 783 SEK exkl. moms

 

FÅMANSFÖRETAG & SKATTEPLANERING behandlar skattereglerna för fåmansföretag och ägare till fåmansägda aktiebolag – bland annat utdelning och kapitalvinst, transaktioner med bolaget, omstruktureringar, inlåning och aktieägartillskott, förbjudna lån och uthyrning.

En stor del av boken tar upp vilka möjligheter till seriös skatteplanering som fåmansföretag och fåmansdelägare har, t ex för att minimera tjänstebeskattning av kapitalvinster.

En utförlig deklarationshandledning för blanketterna K10, K12 och K13 ingår.

Författare till boken är Lennart Andersson och Kjell Sandström, båda erfarna skattekonsulter, Ulf Bokelund Svensson, skatte- och momsexpert på Björn Lundén Information och Anna Molin, jurist på Björn Lundén Information.
 
  © 2017 Jure AB