Patent och företagshemligheter
   
 
Författare:Domeij Bengt
Titel:Patent och företagshemligheter
Upplaga:3 uppl.
Utgivningsår:2023
Omfång:199 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9789177372417
Ämnesord:Immaterialrätt , Marknadsrätt

Pris: 343 SEK exkl. moms

 

I den tredje upplagan av Patent och företagshemligheter, erbjuds läsaren en uppdaterad och detaljerad bild av svensk och europeisk rätt kring patenterbarhet och patentintrång samt därutöver tilläggsskydd, växtsortsskydd samt företagshemligheter. Vidare behandlas olika avtal inom området (arbetstagares uppfinningar, samägda patent samt licensiering av patent och know-how). Områdena görs så lättillgängliga som möjligt utan att rättsfrågorna förenklas. Rättsfall används genomgående som illustration för att visa hur ensamrättigheter till teknik och information uppstår, används kommersiellt, görs intrång i, och slutligen förlorar sin giltighet. Syftet är att läsaren ska få en konkret förståelse för hur avvägningar görs inom området. Boken är avsedd för både universitetsstuderande och praktiskt verksamma.
 
  © 2017 Jure AB