Personaljuridik 2023
   
 
Författare:Iseskog Tommy
Titel:Personaljuridik 2023
Upplaga:36 uppl.
Utgivningsår:2023
Omfång:1322 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139027942
Produkttyp:Inbunden
Ämnesord:Arbetsrätt

Pris: 1221 SEK exkl. moms

 

Detta är den trettiosjätte upplagan av boken Personaljuridik. I den första upplagan (1979) myntade Tommy Iseskog begreppet ”personaljuridik”, som beskriver de juridiska regler som gäller i förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Boken är upplagd så att den ska kunna användas som såväl handbok som lärobok inom området.

I den trettiosjätte upplagan, som utkommer mer än fyrtio år efter bokens första upplaga, har samtliga kapitel reviderats med beaktande av ny lagstiftning och utvecklad rättspraxis.

Särskilt viktiga förändringar har gjorts i kapitlen om anställningsavtal – anställningsskydd (viktiga förändringar i lagen om anställningsskydd), kollektivavtal (minimilöner), facklig förtroendeman (anställningsskydd) och uthyrning (anställningsskydd för långtidsinhyrda). Därutöver har boken tillförts ett helt nytt kapitel om personalsäkerhet.
 
  © 2017 Jure AB