Internationell beskattning
   
 
Författare:Dahlman Roland , Fredborg Lars , Dahlman Löfgren Elisabet
Titel:Internationell beskattning
Utgivningsår:2023
Omfång:318 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139027812
Serie:Norstedts laghandböcker
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 631 SEK exkl. moms

 

Denna laghandbok är ett urval och ett fysiskt komplement till den digitala rättskällan Internationell beskattning, som utges av Norstedts Juridik på JUNO.

Boken behandlar svenska rättsregler, och svensk rättspraxis på den internationella beskattningens område, samt en översikt av grunderna i skatteavtalen från ett svenskt perspektiv. Boken är avsedd att utgöra en systematisk kommentar till gällande rätt, inklusive EU-skatterätten och EU-domstolens domar inom området internationell beskattning. Genom omfattande hänvisningar till förarbeten, lagrum och praxis i den löpande texten inklusive en bred historisk kontext, rättsfallsregister och en omfattande och systematiserad litteraturförteckning, lämpar sig boken väl som uppslagsverk.

Boken avser rättsläget per den 30 april 2023 och är uppdaterad t.o.m. SFS 2023:233.
 
  © 2017 Jure AB