Författningssamling i statsrätt 2023/24
   
 
Författare:Bernitz Hedvig , Paju Jaan , Sandström Lena , Åhman Karin
Titel:Författningssamling i statsrätt 2023/24
Upplaga:6 uppl.
Utgivningsår:2023
Omfång:323 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139027676
Typ av verk:Författningssamling
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 325 SEK exkl. moms

 

Denna författningssamling innehåller svensk och europeisk lagtext som används på kursen i Statsrätt vid Juridiska Institutionen, Stockholms universitet. Författningssamlingen omfattar våra fyra grundlagar, dvs. RF, TF, YGL och SO, samt riksdagsordningen och annan svensk lagstiftning som kompletterar eller ansluter till dessa författningar. Den innehåller dessutom Europakonventionen, som är aktuell både som europarätt och som svensk lag, samt EU:s unionsfördrag, funktionsfördrag, rättighetsstadga och protokoll om tillämpning av subsidiaritet- och proportionalitetsprinciperna.

Samlingen är primärt avsedd för kurser i europarätt och statsrätt på universitetsnivå, särskilt med avseende på kursen i statsrätt vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet. Den kan givetvis också utgöra ett hjälpmedel för yrkesverksamma jurister och andra som kommer i kontakt med europarättsliga och statsrättsliga frågor.

Denna sjätte upplaga innehåller aktuell lagstiftning per 1 juli 2023.
 
  © 2017 Jure AB