Rättsfallssamling i obligationsrätt
� 2023/24
   
 
Författare:Zackariasson Laila , Hansson Mikael
Titel:Rättsfallssamling i obligationsrätt � 2023/24
Utgivningsår:2023
Omfång:1251 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139028888
Typ av verk:Rättsfallssamling
Ämnesord:Förmögenhetsrätt , Skadeståndsrätt , Arbetsrätt

Pris: 308 SEK exkl. moms

 

Denna rättsfallssamling innehåller ett stort antal centrala rättsfall i obligationsrätt. Rättsfallen är sorterade under rubrikerna skadeståndsrätt, avtalsrätt, kontrakts- och fordringsrätt samt arbetsrätt. Urvalet är anpassat för utbildningar i juridik på universitets- och högskolor, men samlingen kan självfallet användas på andra utbildningar och i andra sammanhang där en sammanhållen rättsfallssamling behövs.
 
  © 2017 Jure AB