Prop. 2001/02:132 Direktivet om sena betalningar
   
 
Titel:Prop. 2001/02:132 Direktivet om sena betalningar
Anmärkning:Direktiv 00/35/EG och Ds 2001:56.
Utgivningsår:2002
Omfång:88 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200102132
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2001/02:132
Ämnesord:Förmögenhetsrätt

Pris: 39 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB