Prop. 2001/02:133 Ersättning för trafikskador utomlands
   
 
Titel:Prop. 2001/02:133 Ersättning för trafikskador utomlands
Anmärkning:Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/26/EG och Ds 2001:51.
Utgivningsår:2002
Omfång:95 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200102133
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2001/02:133
Ämnesord:Försäkringsrätt

Pris: 39 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB