Ärvdabalken Del I
� En kommentar Del I (1-17 kap.) Arv och testamente
   
 
Författare:Walin Gösta , Lind Göran
Titel:Ärvdabalken Del I � En kommentar Del I (1-17 kap.) Arv och testamente
Anmärkning:
Upplaga:8 uppl.
Utgivningsår:2024
Omfång:589 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139023449
Typ av verk:Lagkommentar
Serie:Norstedts Blå Bibliotek
Ämnesord:Familjerätt

Pris: 1316 SEK exkl. moms

 

Nya upplagan kommenterar bl.a. lagändringarna i 10 kap. om jäv och 16 kap. om preskription. En nyhet i denna upplaga är ett stort antal opublicerade rättsfall från hovrätterna, vilka illustrerar behandlingen av en materiell eller processuell fråga, kommenterats. I sedvanlig ordning har ny relevant rättspraxis och ny litteratur kommenterats. Utöver detta har ett antal redaktionella förbättringar gjorts, såsom rubriker och hänvisningar till förarbeten vid varje paragraf.
 
  © 2017 Jure AB