Spelregler för hållbar affärsverksamhet
� Lagar, kontrakt och moral
   
 
Författare:Frydlinger David
Titel:Spelregler för hållbar affärsverksamhet � Lagar, kontrakt och moral
Anmärkning:
Utgivningsår:2023
Omfång:346 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139027638
Ämnesord:Förmögenhetsrätt , Processrätt

Pris: 504 SEK exkl. moms

 

Inom ramen för EU:s gröna giv har omfattande regelverk antagits under senare år, såsom EU-taxonomin, förordningen om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn (SFDR) och det uppdaterade direktivet om företags hållbarhetsredovisningar (CSRD). Ett antal processer för att anta ytterligare lagstiftning pågår. Det är inte nyttjandet av fossila bränslen, överförbrukning av naturens resurser eller exploatering av arbetskraft som enligt författaren är problemets rot, utan de spelregler som möjliggör och ibland till och med premierar sådana beteenden. Att ställa om till hållbar affärsverksamhet innebär därför att på avgörande punkter förändra dessa spelregler.

I boken tar författaren ett helhetsgrepp om det framväxande ämnet hållbarhetsjuridik. Utifrån perspektivet att hållbarhet är en i grunden moralisk fråga redogörs för de mest relevanta regelverken på området och för hur företag måste rapportera om hur deras verksamheter möter den idealbild för hållbar affärsverksamhet som har satts upp i EU-lagstiftningen. Även viktiga hållbarhetsrelaterade ämnen som finansiering, kontrakt och värdekedjor behandlas.

Boken riktar sig till en bred publik av yrkesutövare, som exempelvis bolagsjurister, advokater, företagsledande personer, hållbarhetschefer, konsulter och revisorer. Den är relevant för alla som vill förstå bättre hur företag kan och bör omvandla sina affärsverksamheter till hållbara verksamheter.
 
  © 2017 Jure AB