Förolämpning (NY Titel)
   
 
Författare:Sandén Hans-Olof
Titel:Förolämpning (NY Titel)
Anmärkning: Titeln är förhandsregistrerad. Pris och utgivningsdatum kan komma att ändras. Planerad utgivning under september 2023.
Utgivningsår:2023
Omfång:250 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139028246
Typ av verk:Kommentar
Ämnesord:Straffrätt

Preliminärt pris: 577 SEK exkl. moms

 

Med internet har brottet förolämpning fått en ny arena. Vi rör oss inom det område som populärt kallas för näthatsbrott. Ett område som många hört talas om och drabbats av. Förolämpning har ägnats ganska litet uppmärksamhet men kan befaras ha stor betydelse även i fråga om otillåten påverkan och smutskastning i olika sammanhang. Det är även ett brott, som även om det kan tyckas futtigt, finns med i de flesta relationsbrott. Upplägget för denna framställning blir en introduktion, en kommentar, en genomgång av praxis och en kontext med redogörelse för händelser och frågor som varit aktuella under visst tidsspann. Avslutningsvis ett längre slutord där det hela summeras och kommenteras något mer allmänt än i en traditionell kommentar.
 
  © 2017 Jure AB