Regeringens skrivelse 2001/02:125 Redovisning för fördelningen av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2001
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2001/02:125 Redovisning för fördelningen av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2001
Utgivningsår:2002
Omfång:233 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200102125
Serie:Propositioner nr. 2001/02:125
Ämnesord:Övrigt

Pris: 123 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB