Svensk och europeisk marknadsrätt I (Ny Upplaga)
� Konkurrensrätten och marknadsekonomins rättsliga grundvalar
   
 
Författare:Bernitz Ulf , Henriksson Lars
Titel:Svensk och europeisk marknadsrätt I (Ny Upplaga) � Konkurrensrätten och marknadsekonomins rättsliga grundvalar
Anmärkning: Titeln är förhandsregistrerad. Pris och utgivningsdatum kan komma att ändras. Planerad utgivning under november 2023.
Upplaga:6 uppl.
Utgivningsår:2023
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139026204
Ämnesord:Marknadsrätt , Immaterialrätt , EU-rätt

Preliminärt pris: 399 SEK exkl. moms

 

Svensk och europeisk marknadsrätt 1 är en grundläggande bok om konkurrensrätten och marknadsekonomins rättsliga grundvalar. Boken ger en samlad framställning av ämnesområdet med betoning på principerna och de materiella huvudreglerna. I första hand läggs fokus på den svenska konkurrensrätten. Denna behandlas dock fortlöpande mot bakgrund av läget inom EU.
 
  © 2017 Jure AB