Juridisk Tidskrift vid Stockholms Universitet 2022-23 Nr 4
   
 
Titel:Juridisk Tidskrift vid Stockholms Universitet 2022-23 Nr 4
Anmärkning: Information: För mer information om prenumerationer se JT-prenumeration on-line, JT-prenumeration häften eller JT-prenumeration+inb årsvolym
Utgivningsår:2023
Omfång:261 sid.
Förlag:Jure
ISBN:JT20222304
Typ av verk:Tidskrift
Serie:Juridisk Tidskrift vid Stockholms Universitet nr. 2022/23:4
Ämnesord:Allmänna verk och samlingsverk , Förmögenhetsrätt , Processrätt

Pris: 260 SEK exkl. moms

 

Innehåll nr 4 2022/23


Artikel

s. 753 Undantag från kravet på arbetstillstånd i Sverige vid utsändning och vidaresändning av arbetare inom EU
Emil Johansson och Martina Ogenhammar

s. 764 Det skadeståndsrättsliga föräldraansvaret och dess samspel med skadeståndets funktioner
Hannah Qvarsebo

s. 787 Föravtal inför äktenskapsskillnad
Örjan Teleman


Expertgranskad artikel

s. 796 Finns det en värdepappersmarknadsrättslig princip om likabehandling av obligationsinnehavare?
Erik Lidman

s. 810 Nytt för gammalt-problemet och köprätten – ett finskt perspektiv
Björn Sandvik


Rättsfall

s. 839 Konsumenträttens långa arm – återköp är inte förlikning. Mätarställningen
Kelly Chen

s. 854 AstraZenecas tilläggsskydd och skyldigheten att begära förhandsavgörande
Claes G. Granmar

s. 864 Vad är ett konkursbo? Skadeståndstalan efter konkursen
Jakob Heidbrink

s. 881 Högsta domstolen skriver om konkurslagen. Skadeståndstalan efter konkursen
Mikael Möller

s. 896 Anstiftarens ansvar vid gärningspersonens error in persona. Förväxlingen
Erik Svensson

s. 916 Återställande av föräldrapenningdagar
Lotta Vahlne Westerhäll


Skiljedomsrätt

s. 921 SCC Express: What dispute resolution can do to help settle, expedite, or at least streamline complex arbitration matters
Ylli Dautaj


Recension

s. 935 Åsa Gunnarsson och Eva-Maria Svensson, Rättsdogmatik – som rättsvetenskapligt perspektiv och metod, Studentlitteratur 2023, 196 s.
Petter Asp

s. 953 Lovisa Halje, Rättslig operationalisering av företags samhällsansvar. Särskilt om avtalsrätt, köprätt, konsumentköprätt, marknadsföringsrätt och aktiebolagsrätt (ak.avh.), Uppsala universitet 2022, 671 s.
Claes Sandgren

s. 958 Håkan Hydén, Sociology of Law as the Science of Norms, Routledge 2021, 338 s.
Staffan Michelson

s. 962 Linus Roos, När rätten lägger lagboken åt sidan. En rättsretorisk studie av nämndemannadomar (ak.avh.), Örebro universitet 2022, 343 s.
Hans Petter Graver

s. 966 Joel Samuelsson, Svensk avtalsrätt: Fullmaktsläran, Iustus förlag 2023, 222 s.
Boel Flodgren

s. 987 Hans-Olof Sandén, Förtal, Norstedts Juridik 2022, 209 s.
Axel Holmgren

s. 992 Patrik Schöldström, Tvistemålsanalys – för praktiskt bruk, Jure Förlag 2022, 107 s.
Peter Westberg


Debatt

s. 998 Det sexuella samlivet utgör fortfarande gränsen för samboskapet. Samborna på Sollerön
Clara Bergstrand

s. 1008 HD och rättsekonomi
Mats Björkenfeldt
 
  © 2017 Jure AB