Prop. 2001/02:139 Höjda ansvarsbelopp vid oljeskador till sjöss
   
 
Titel:Prop. 2001/02:139 Höjda ansvarsbelopp vid oljeskador till sjöss
Utgivningsår:2002
Omfång:29 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200102139
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2001/02:139
Ämnesord:Sjö- och transporträtt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB