Hållbarhetsreglerna på finansmarknaden (Ny Titel)
� Upplysningskrav och taxonomi
   
 
Författare:Schmauch Magnus
Titel:Hållbarhetsreglerna på finansmarknaden (Ny Titel) � Upplysningskrav och taxonomi
Anmärkning: Titeln är förhandsregistrerad. Pris och utgivningsdatum kan komma att ändras. Planerad utgivning under november 2023.
Utgivningsår:2023
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139024132
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt , Krediträtt

Preliminärt pris: 627 SEK exkl. moms

 

Under de senaste åren har ett stort antal hållbarhetsrelaterade regelverk införts på finansmarknaden. Lagstiftningen kommer att ha en avgörande betydelse för företag och investerare i framtiden och kommer tveklöst att prägla synen på risk och riskhantering för investerare av alla slag.

I boken behandlas centrala regelverk som till exempel den europeiska klimatlagen, EU:s gröna taxonomi, förordningen om hållbarhetsrelaterade upplysningar (SFDR), reglerna om företagens hållbarhetsrapporter (NFRD/CSRD), och de nya reglerna med krav på integrering av hållbarhetsrisker i riskhanteringen i fondföretag, förvaltare av alternativa investeringsfonder, värdepappersföretag, försäkringsföretag och försäkringsförmedlare.

Rättsområdet är under utveckling. I boken finns därför även en redogörelse för kommande regelverk, som ramverket för gröna obligationer (EuGBS), förslaget om tillbörlig aktsamhet i värdekedjan (CS3D), och förslaget om regleringen av ESG-betyg. Förslagen om integrering av hållbarhetsrisker i styrningen av banker och försäkringsföretagen presenteras också.

I boken presenteras lagstiftningen i dess huvuddrag, med fokus på den praktiska hanteringen av hållbarhetsrisker och olika upplysningskrav. Den vänder sig till alla som kommer i kontakt med finansmarknaden och arbetar med investeringsfrågor och riskhantering, som risk- och compliance-ansvariga inom finansbranschen, rådgivare och advokater.
 
  © 2017 Jure AB