Prop. 2001/02:162 Märkningsdirektivet om tobaksvaror
   
 
Titel:Prop. 2001/02:162 Märkningsdirektivet om tobaksvaror
Anmärkning:Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/37/EG
Utgivningsår:2002
Omfång:58 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200102162
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2001/02:162
Ämnesord:Marknadsrätt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB