Koncernredovisning i praktiken
   
 
Författare:Dansell Roland , Phillips Dan
Titel:Koncernredovisning i praktiken
Upplaga:9 uppl.
Utgivningsår:2023
Omfång:254 sid.
Förlag:Sanoma Utbildning
ISBN:9789152365083
Ämnesord:Ekonomi , Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 553 SEK exkl. moms

 

Koncernredovisning i praktiken har reviderats och finns nu i en nionde omarbetad upplaga.
Boken vänder sig till yrkessamma som arbetar praktiskt med koncernredovisning och till personer som ska lära sig koncernredovisningens grunder. Boken är uppdaterad utifrån nya K3-regelverket från Bokföringsnämnden.
Samtliga texter och exempel i boken har där det är relevant uppdaterats till nu gällande regelverk (hösten 2022). Vidare har hänvisningar till BFN AR 2012:1 (K3) och andra aktuella lagar och rekommendationer uppdaterats. För de koncerner som tillämpar internationell redovisningsstandard, IFRS, har också uppdatering gjorts.
 
  © 2017 Jure AB