Finansiell rapportering enligt K3
   
 
Författare:Drefeldt Caisa , Törning Eva
Titel:Finansiell rapportering enligt K3
Upplaga:4 uppl.
Utgivningsår:2023
Omfång:804 sid.
Förlag:Studentlitteratur
ISBN:9789144177953
Typ av verk:Kommentar
Ämnesord:Ekonomi , Associationsrätt och värdepappersrätt , Skatterätt

Pris: 815 SEK exkl. moms

 

I och med införandet av K-regelverket skedde en stor förändring av strukturen när det gäller svensk god redovisningssed. Mycket av det som återges i K-regelverket återfinns visserligen i rekommendationer och allmänna råd sedan tidigare, men genom den strukturella förändringen skapades enklare sökvägar för att hitta den goda redovisningsseden för olika företag utifrån storlekskategori. Denna bok ger en samlad och fullständig bild av K3-regelverket och hur det påverkar den svenska redovisningen.

Denna fjärde upplaga av Finansiell rapportering enligt K3 har uppdaterats med dels de förändringar i årsredovisningslagen som har skett under 2015 och 2016 och dels med de förändringar i BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3) som gjorts med anledning av ändringarna i årsredovisningslagen. Dessutom har jämförelse med och beskrivning av K2 har tagits bort. Beskrivningen av K2 kommer framöver i sin helhet att finnas i boken Årsredovisning enligt K2. Boken har i denna upplaga även kompletterats med ytterligare exempel och resonemang samt med sammanfattningar i slutet av varje kapitel.

Finansiell rapportering enligt K3 är en handbok i K3 som vänder sig till dig som är student, eller är yrkesverksam inom områdena redovisning och revision.


 
  © 2017 Jure AB