Prop. 2001/02:124 Straffansvaret för människohandel
   
 
Titel:Prop. 2001/02:124 Straffansvaret för människohandel
Anmärkning:SOU 2001:14
Utgivningsår:2002
Omfång:57 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200102124
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2001/02:124
Ämnesord:Straffrätt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB