Prop. 2001/02:126 Medling med anledning av brott
   
 
Titel:Prop. 2001/02:126 Medling med anledning av brott
Anmärkning:SOU 2000:105
Utgivningsår:2002
Omfång:80 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200102126
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2001/02:126
Ämnesord:Straffrätt

Pris: 39 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB