Prop. 2001/02:130 Fordonslag m.m.
   
 
Titel:Prop. 2001/02:130 Fordonslag m.m.
Anmärkning:SOU 2001:29
Utgivningsår:2002
Omfång:192 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200102130
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2001/02:130
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 74 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB