Prop. 2001/02:138 Utökad resegaranti för konsumenter
   
 
Titel:Prop. 2001/02:138 Utökad resegaranti för konsumenter
Anmärkning:SOU 1999:140
Utgivningsår:2002
Omfång:44 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200102138
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2001/02:138
Ämnesord:Marknadsrätt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB