Affärsjuridiska uppsatser 2023
   
 
Författare:Karlsson Erik , Ljungberg Josefine , Rinaldo Erica , Zackrisson Jesper
Titel:Affärsjuridiska uppsatser 2023
Utgivningsår:2023
Omfång:382 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9789177372530
Typ av verk:Samlingsverk
Serie:Advokatfirman Vinge
Ämnesord:Förmögenhetsrätt , Associationsrätt och värdepappersrätt , Insolvensrätt

Pris: 609 SEK exkl. moms

 

Advokatfirman Vinge premierar årligen goda examensarbeten vid de juridiska fakulteterna vid Uppsala, Lunds och Stockholms universitet samt vid Juridiska institutionen vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Dessa sammanställs och ges ut i bokformat.

Vingestipendiet 2023 har tilldelats följande uppsatser/ stipendiater:

- Hybridkonvertering som rekonstruktionsåtgärd enligt 2022 års lag om företagsrekonstruktion
/Erik Karlsson

- En undersökning av skadebegränsningspliktens utvidgning genom lojalitetsplikten inom entreprenader
/Josefine Ljungberg Palm

- Förbudet mot försäkringsfrämmande verksamhet. En undersökning av tillåten verksamhet i ljuset av FRL:s riskspecifika reglering och stabilitets- samt aktsamhetsprincipen
/Erica Rinaldo

- Marknadsmissbruksförordningen artikel 7: Specifik natur och väsentlig inverkan på priset. Bör rekvisiten bedömas sammantaget eller var för sig?
/Jesper Zackrisson
 
  © 2017 Jure AB