Likställda arbeten i entreprenader
   
 
Författare:Widmark Ronnie
Titel:Likställda arbeten i entreprenader
Utgivningsår:2023
Omfång:125 sid.
Förlag:Svensk Byggtjänst
ISBN:9789179171872
Ämnesord:Fastighetsrätt , Marknadsrätt

Pris: 650 SEK exkl. moms

 

Vid bygg-, anläggnings- och installationsentreprenader förekommer regelmässigt något som kallas för likställda arbeten. Ett likställt arbete uppstår när entreprenören behöver genomföra ett moment som inte ingår i kontraktet eller på annat sätt var synligt eller troligt under anbudsförfarandet. Villkoren för ersättning för ett likställt arbete har reformerats ett antal gånger och leder inte sällan till meningsskiljaktigheter mellan beställare och entreprenör.

Boken delas in i fem avsnitt: Introduktion i ämnet entreprenad och ÄTA, huvudämnet likställda arbeten, relevanta frågeställningar gällande likställda arbeten, ett historiskt avsnitt och en fallstudie över tvister gällande likställda arbeten.

De kommersiella entreprenaderna med standardavtalen AB och ABT är dominerande genom hela boken och dess avsnitt. Boken tar detta till trots även upp entreprenader där beställaren är konsument, vilka omfattas av standardavtalen ABS och Hantverkarformuläret samt konsumenttjänstlagen.

Boken är huvudsakligen skriven för jurister, men vänder sig även till övriga verksamma inom området, såsom entreprenadschefer och företagsledare.

Ronnie Widmark är verksam som affärsjurist och har mer än 20 års erfarenhet som entreprenör i mark- och trädgårdsbranschen.
 
  © 2017 Jure AB