Sveriges Lag 2024
   
 
Titel:Sveriges Lag 2024
Anmärkning:
Utgivningsår:2024
Omfång:3485 sid.
Förlag:Studentlitteratur
ISBN:9789144173498
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Författningssamling
Ämnesord:Allmänna verk och samlingsverk

Pris: 1477 SEK exkl. moms

 

Sveriges Lag, den svarta lagboken, är en lättanvänd, lättöverskådlig och pedagogisk sammanställning av svensk lagstiftning indelat i 27 rättsområden, innehållande gällande lagar, förordningar och EU-fördrag.

Sveriges Lag innehåller ca 880 författningar, hänvisningar till centrala förarbeten samt rättsfall. Samtliga refererade rättsfall från Högsta domstolen, Arbetsdomstolen, Marknadsdomstolen, och Högsta förvaltningsdomstolen är beskrivna i ett omfattande rättsfallsregister.

Sveriges Lag 2024 innehåller författningar som trätt i kraft per den 1 januari 2024. De författningar och författningsändringar som utkom från trycket i Svensk författningssamling (SFS) under början av december 2023 till januari 2024 återges i ett separat komplement.

Bland de nya författningar som inkluderats kan särskilt nämnas lagen (2023:196) om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete, lagen (2023:421) om ordningsvakter, lagen (2023:474) om polisiära befogenheter i gränsnära områden och biobankslagen (2023:38).

Sveriges Lag innehåller ett noggrant urval av rättsfall. Här har 1971 valts som brytår: Högsta domstolens rättsfall från och med 1971 och fram till dagsläget refereras i mycket stor omfattning, medan tidigare fall anges i ett snävare urval. Även från HFD (inkl. RÅ), AD och immaterialrätten (PMÖD m.fl.) finns ett stort antal rättsfall angivna för den som snabbt behöver skaffa sig en god överblick av rättsläget inom praxis.

För att underlätta arbete med lagboken medföljer registerflikar. Med Sveriges Lag 2024 får du dessutom tillgång till en digital version av boken som du når via en kod på insidan av pärmen.

Sveriges Lag är framtagen i samarbete med ett redaktörsråd bestående av: Rolf Dotevall, professor Göteborgs universitet; Lena Landström, lektor Umeå universitet; Eva Lindell-Frantz, lektor Lunds universitet; Jori Munukka, professor Stockholms universitet; Joakim Nergelius, professor Örebro universitet; Jane Stoll, lektor Karlstad universitet; Laila Zackariasson, professor Uppsala universitet.
 
  © 2017 Jure AB