Prop. 2001/02:118 Sveriges antagande av rambeslut om en europeisk arresteringsorder och om överlämnande mellan medlemsstaterna
   
 
Titel:Prop. 2001/02:118 Sveriges antagande av rambeslut om en europeisk arresteringsorder och om överlämnande mellan medlemsstaterna
Utgivningsår:2002
Omfång:56 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200102118
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2001/02:118
Ämnesord:EU-rätt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB