Arbetsrätt 2024 - Aktuella lagtexter 1 januari 2024
� Lagtexter och kommentarer till senast gjorda ändringar
   
 
Författare:Åhnberg Lars
Titel:Arbetsrätt 2024 - Aktuella lagtexter 1 januari 2024 � Lagtexter och kommentarer till senast gjorda ändringar
Upplaga:54 uppl.
Utgivningsår:2024
Omfång:159 sid.
Förlag:Åhnberg
ISBN:9789188121585
Typ av verk:Författningssamling
Ämnesord:Arbetsrätt

Pris: 115 SEK exkl. moms

 

Arbetsrätt 2024 - 1 januari, redovisar hela den aktuella lagtexten i de ”vanligaste” arbetsrättslagarna:

• Medbestämmandelagen (MBL)
• Utstationeringslagen
• Lagen om anställningsskydd (LAS)
• Uthyrningslagen
• Främjandelagen
• Visselblåsarlagen
• Förtroendemannalagen
• Arbetstidslagen
• Semesterlagen
• Studieledighetslagen
• Föräldraledighetslagen
• Lagen om ledighet för näringsverksamhet
• Lagen om ledighet av trängande familjeskäl
• Lagen om ledighet för att pga sjukdom prova annat arbete
• Diskrimineringslagen
• Lagen mot diskriminering av deltid/visstid
• Sjuklönelagen
• Kvittningslagen
• Lagen om offentlig anställning (LOA)
• Lagen om rättegången i arbetstvister (LRA)

Arbetsrätt 2024 - 1 januari, innehåller hela lagtexten i de arbetsrättslagar som ingår i lagsamlingen och kommenterar senast gjorda ändringar i dessa lagar.


Följande ändringar har beslutats sedan den förra utgåvan:

Fr o m den 1 augusti 2023:
• Följdändring i lagen om offentlig anställning p g a att det införs ett nytt brott med beteckningen grovt brott mot tystnadsplikt. Skyldigheten att anmäla en arbetstagare till åtal ska även omfatta grovt brott mot tystnadsplikt.

Fr o m den 1 juli 2024:
• Ändring i föräldraledighetslagen. En arbetstagare som får rätt till föräldrapenning genom en överlåtelse ska ha rätt till ledighet från sin anställning under den tid då han eller hon får föräldrapenning.


Med Arbetsrätt 2024 - 1 januari, får du de viktigaste arbetsrättslagarna samlade på ett ställe i praktiskt A5-format på 159 sidor. Den är väl lämpad som prisvärt referensmaterial vid utbildning och som handbok för fackliga ombudsmän.
 
  © 2017 Jure AB