Entreprenadrätten
   
 
Författare:Samuelsson Per , Utterström Marcus
Titel:Entreprenadrätten
Utgivningsår:2024
Omfång:224 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139023401
Ämnesord:Fastighetsrätt , Förmögenhetsrätt

Pris: 395 SEK exkl. moms

 

Genom ett entreprenadavtal ger beställaren en entreprenör i uppdrag att uppföra eller ändra ett byggnadsverk på land i eller i vatten. Såvida beställaren inte är konsument saknas särskilda lagregler för avtalstypen. Det har medfört att standardkontrakten Allmänna bestämmelser har fått en stark ställning.

Återkommande frågor är hur standardkontrakten ska tolkas och vad som utgör utfyllande rätt för entreprenadavtal. I boken tar författarna upp entreprenadjuridiska frågor i syfte att dels förklara och problematisera villkoren i standardkontraktet AB 04, dels belysa konturerna av den dispositiva entreprenadrätten. Exempelvis behandlas omfattningen av entreprenörens uppdrag, hur det kan ändras efter avtalets ingående, konsekvenserna av felaktiga förutsättningar och ändrade förhållanden samt vad som gäller avseende skadestånd, betalning, besiktning, fel, avbeställning och hävning.

Boken vänder sig i första hand till jurister på juristprogrammen, men kan läsas av alla med intresse för entreprenadrätt.
 
  © 2017 Jure AB