Fel i bostadsrätt (Ny Upplaga)
� Ansvar och kontraktsbrott vid överlåtelse av bostadsrätt
   
 
Författare:Aldmo Fredrik
Titel:Fel i bostadsrätt (Ny Upplaga) � Ansvar och kontraktsbrott vid överlåtelse av bostadsrätt
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2024
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139029083
Ämnesord:Fastighetsrätt , Hyra och annan nyttjanderätt , Förmögenhetsrätt

Preliminärt pris: 328 SEK exkl. moms

 

Problem vid försäljning av bostadsrätter är vanligt förekommande. Trots detta är utbudet av litteratur om rättsområdet fel i bostadsrätt begränsat. Denna bok ger en samlad bild av de vanligaste felen och kontraktsbrotten i samband med bostadsöverlåtelser. Dessutom ger den praktiska tips på vad en part ska tänka på i samband med en tvist om fel i bostadsrätt. Processjurister verksamma inom området kan ha stor nytta av boken vid bedömning av förutsättningarna att vinna framgång i ett ärende.

I den andra upplagan har avsnittet rörande befintligt skick uppdaterats, och de senaste årens rättsutveckling analyseras ingående. Boken innehåller även ett helt nytt avsnitt om tolkning av bostadsrättsföreningens stadgar, vilket många gånger kan bli avgörande i samband med en tvist om fel i bostadsrätt.

Boken riktar sig främst till jurister och fastighetsmäklare men kan även läsas av personer utan förkunskap på området.
 
  © 2017 Jure AB