Handbok för ekonomiska föreningar
   
 
Författare:Andersson Magnus , Karlsson Yngve
Titel:Handbok för ekonomiska föreningar
Anmärkning:
Upplaga:3 uppl.
Utgivningsår:2024
Omfång:310 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139029502
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 490 SEK exkl. moms

 

Vill du veta vad som gäller angående ekonomiska föreningar?
I handboken förklaras bestämmelserna i lagen om ekonomiska föreningar ur ett praktiskt perspektiv. Den omfattar bestämmelser som gäller från och med 1 januari 2024.

Handboken har en detaljerad innehållsförteckning och är lättillgänglig. Den ger
bland annat svar på frågor som:

• Vad är en ekonomisk förening?
• Hur bildas en ekonomisk förening?
• Vad ska och kan stadgarna innehålla?
• Vilka rättigheter och skyldigheter har medlemmarna?
• Vad händer på en föreningsstämma?
• Vilket ansvar har styrelsen?
• Vilka regler gäller för föreningens kapital?
• Vad gäller beträffande revision?
• Hur upplöser man en ekonomisk förening?

Boken innehåller även praktiska mallar för vanligt förekommande dokument som exempelvis stadgar, protokoll och förlagsandelsbevis. Som bilaga finns lagen om ekonomiska föreningar i sin helhet.

Handbok för ekonomiska föreningar riktar sig främst till personer som deltar i eller arbetar med ekonomiska föreningar, dvs. föreningarnas styrelse, ledning, revisorer och konsulter m.fl. men är också användbar i utbildningar gällande ekonomiska föreningar.
 
  © 2017 Jure AB