Skattelagboken 2024
� med referenser till samtliga skatteförfattningar
   
 
Författare:Hiort af Ornäs Leijon Lena , Kristoffersson Eleonor
Titel:Skattelagboken 2024 � med referenser till samtliga skatteförfattningar
Upplaga:5 uppl.
Utgivningsår:2024
Omfång:374 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9789177372769
Typ av verk:Författningssamling
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 427 SEK exkl. moms

 

Skattelagboken är anpassad efter det digitala informationssamhället. De mer omfattande författningarna, och de lagar som används mest frekvent, är tryckta i fulltext i boken. Resten finns listade i en tematisk förteckning med referenser till alla skattelagar, förordningar och internationella rättsakter inom samtliga delar av skattesystemet.

Skattelagboken 2024 innehåller nedanstående skatteförfattningar i fulltext:
- Inkomstskattelagen
- Lagen mot skatteflykt
- Socialavgiftslagen
- Mervärdesskattelagen
- Lagen om skatt på spel
- Vägtrafikskattelagen
- Kupongskattelagen
- Lagen om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK)
- Skatteförfarandelagen


Skattelagboken lämpar sig för alla som vill ha de större skattelagarna som används ofta i bokform, men som snabbt och enkelt söker upp de mindre lagarna på webben. Den utgör tillsammans med Skattesystemet. Lärobok och Skattesystemet. Övningsbok ett komplett läromedel i skatterätt.
 
  © 2017 Jure AB